1. LyricsPond
  2. Somebody Touched Me

Somebody Touched Me LyricsWhen I was prayin' (somebody touched me)
When I was prayin' (somebody touched me)
When I was prayin' (somebody touched me) must've been the hand of the Lord
Glory glory glory somebody touched me
Glory glory glory somebody touched me
Glory glory glory somebody touched me must've been the hand of the Lord

While I was singin' (somebody touched me)
While I was singin' (somebody touched me)
While I was singin' (somebody touched me) must've been the hand of the Lord
Glory glory glory...

While I was preachin' (somebody touched me)
While I was preachin' (somebody touched me)
While I was preachin' (somebody touched me) must've been the hand of the Lord
Glory glory glory...
One more glory glory glory...Send Somebody Touched Me Ringtone to your Cell