1. LyricsPond
  2. T.V. Eye

T.V. Eye LyricsSee that kid
Flat on his back
See that kid
Flat on his back

He got a TV eye on me
He got a TV eye
He got a TV eye on me, oh

See that girl
Flat on her back
See that girl
Flat on her back

She got a TV eye on me
She got a TV eye
She got a TV eye on me, ohSend T.V. Eye Ringtone to your Cell